G.E.A.S.

Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes
Atlas   Hosting por dinahosting.
Dinahosting

Por que ser Socio/a?

Tódolos socios e socias de G.E.A.S., terán beneficios tales como descontos na matrícula dos cursos que se organicen e a posibildade de participar activamente en tódalas actividades da asociación.

Queres facerte Socio/a?

Son soamente 15€ ao ano. Para asociarte a G.E.A.S. podes cubrir o boletín que te presentamos a continuación ou imprimilo e envialo por correo normal a:

G.E.A.S., Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes

Rúa das Barreiras, nº 80, 2º, C.P. 15702, Santiago de Compostela, A Coruña.

 

 

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
(os campos marcados cun (*) son obrigatorios)

Nome*   1º apelido*    2º apelido*

Data de nacemento* //

DNI* -

Tipo de vía * Enderezo*

Número Piso Código Postal*

Localidade*

Concello*   Provincia*

E-Mail* Teléfono*

 

GRUPOS DE TRABALLO

      Si Non

      Si Non

      Si Non

      Si Non

      Si Non

      Si Non

TIPO DE PAGO

 ES77-2080-0348-31-3000069486


Titular da conta 

Banco/Caixa de Aforro 

Domicilio da Oficina 

CP, localidade, concello, provincia 

IBAN SWIFT CCC

COMENTARIOS

Lin e acepto as condicións de uso

Non desexo recibir comunicacións comerciais

 

 

Aos efectos do establecido na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, comunicámoslle que os seus datos de Carácter Persoal forman parte dunha base de datos xestionada baixo a responsabilidade de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes coa finalidade de ser incorporado ao ficheiro SOCIOS, o cal se atopa rexistrado na AEPD, tal e como establece a normativa legal, a este respecto.
GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, como Responsable do Ficheiro, permítelle exercitar os seus Dereitos ARCO, (acceso, rectificación, cancelación e oposición), a través dun medio gratuíto na seguinte dirección de correo postal: rúa das Barreiras, nº 80, 3º., 15702, Santiago de Compostela.